Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Yayınlardan Yararlanma ve Hediye Kabulü Usulleri
  07.03.2022

  Kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklular Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım aylarının ilk haftasında ve dinî bayramlarda, her yıl 31 Aralık günü yılbaşı sayılarak yılbaşında veya kendi doğum günlerinde dışarıdan gönderilen ve kurum güvenliği ve kişilerin sağlığı için tehlikeli olmayan bir hediyeyi kabul etme hakkına sahiptir.

  Kurum disiplinini, düzenini veya güvenliğini bozan ya da tehlikeye düşüren, hükümlülerin iyileştirilmesi amacına ulaşmayı zorlaştıran yahut müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan hiçbir yayın hükümlüye verilmez.

  Hediye kabulüne ilişkin şu esaslar uygulanır:

  a) Hükümlü, hediye olarak ancak kitap veya giyim eşyası kabul edebilir. Hediye olarak kitabın ücreti de gönderilebilir, bu durumda kitap, kurum dış kantini aracılığıyla temin edilir.

  b) Hediye, ziyaretçi tarafından verilebileceği gibi posta veya kargo yolu ile de gönderilebilir.

  c) Bir hükümlü, aynı tarih için bir kez hediye kabul edebilir.

  ç) Gönderilen eşya, güvenlik ve hijyen kontrolünden geçirilir.

  d) Kurumlarda bu amaçla “Hediye Kayıt Defteri” tutulur.

   

  Hediye edilecek eşyanın tahmini değeri hükümlülerin haftalık olarak yapabilecekleri harcama limitinden fazla olamaz.

  Hediyenin hükümlüye tesliminde Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik ve Kurum İç Yönergesinde belirtilen usul ve esaslar dikkate alınır.

            5275 sayılı Yönetmelik kapalı ceza infaz kurumlarında hediyenin sadece giyim eşyası ve kitap olabileceğini düzenlemiştir. Dolayısıyla kapalı ceza infaz kurumları bakımından gazete veya dergi hükümlü ya da tutukluya hediye edilemez. Hükümlü ve tutukluların bu yöndeki talepleri ceza infaz kurumu dış kantini aracılığıyla değerlendirilir.

              Bir hükümlü ve tutuklunun üzerinde bulundurabileceği yayın adedi mevzuat uyarınca eğitim kurulu başkanlığı tarafından belirlenmektedir. Yayın limiti dolan hükümlü ve tutuklular, eski yayınları teslim etmek suretiyle yeni yayınlarını kontenjan dâhilinde temin edebilirler. Ders kitapları ve kutsal kitaplar kontenjana dâhil edilmez.

   

  Adres

  Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 06930 Yenikent/Sincan-ANKARA

  Telefon

  312 254 02 02

  312.254.02.04

  E-Posta

  ankara.2nftcikisaretadalet.gov.tr