RESMİ KURUMLAR

 

 

::SAĞLIK BİRİMİ::

Ankara 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda eksiksiz sağlık bakımının tüm insanlar için geçerli olan temel bir hak olduğu ve cezaevimizdeki sağlık koşullarının toplum sağlığını da etkileyen bir gerçek olduğu düşünülerek özgürlükleri ellerinden alınmış gerek hükümlü ve gerekse tutuklular kurumumuza ilk kabullerinden başlamak kaydıyla cezalarının infazı sürecinde faydalandıkları sağlık hizmetleri aşağıda belirtilmiştir.

Ceza infaz kurumumuzda, Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen aile hekimi tarafından hükümlü ve tutuklulara aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri sunulmaktadır.

• Tutuklanıp veya hüküm giyip cezasının infazı için cezaevimize getirilip teslim edilen hükümlü ve tutukluların ilk kabul muayenelerini yaparak, sağlık durumu ile herhangi bir kötü muameleye maruz kalıp kalmadığını kontrol ederek, kendisi için açılan sağlık fişine kaydederek rapor düzenlenmektedir.

• Bazı hastalıkların diğer insanlara da bulaşabileceğinden bulaşıcı bir hastalığının olup olmadığı tesbit edilmektedir. Bulaşıcı bir hastalığı tesbit edilenler kurum tabininin kontrolünde devlet ve üniversite hastanalerine sevkleri yapılarak hastalıkları tedavi edilmektedir.

• Cezaevimizde bulunan tüm hükümlü ve tutuklular talep etmeleri halinde mesai saatleri içerisinde kurum tabibine çıkartılarak muayene ve ilk tedavileri yapılmaktadır. Acil hallerde hiç bir gecikmeye meydan vermeksizin günün 24 saatinde kurum tabibine çıkartılarak yine muayeneleri yapılmaktadır.

• Kurum revirinde yapılan ilk muayene ve tedavi sonucu hastalığın yatarak tedavi edilmesi gerekiyorsa, kurumumuzda her türlü tıbbı alet ve cihazlarla donatılmış erkek reviri mevcut olup yardımcı sağlık personelinin gözetimi altında tedavilerine başlanılmaktadır.

• İleri tetkik ve tedavi için dış hastanelere sevki gereken hükümlü ve tutukluların sevkleri yapılarak gönderilmektedirler. Devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde ,özel hastanelerde ayakta ve yatarak yapılan muayene ve tedavi masrafları Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenmektedir.Hiç bir hükümlü ve tutukludan ücret talep edilmemektedir.

• Kurum tabibince hükümlü ve tutuklulara yazılan reçeteler anlaşmalı eczanelerden temin edilerek sağlık görevlilerinin gözetemi altında düzenli bir şekilde verilmektedir. Parası olmayan fakir ve yardıma muhtaç hükümlü ve tutukluların ilaç bedelleri hiç bir kesintiye tabi tutulmadan Adalet Bakanlığının bütçesinden ödenmektedir.

• Kurum tabibince dış hastanelerle ve il sağlık müdürlüğü ile temasa geçilerek her üç ayda bir tüm hükümlü ve tutuklular genel sağlık taramasından geçirilmektedirler.Cezaevine getirilen röntgen cihaz ve aletleriyle filmleri çektirilerek hastalıkların teşhis ve tedavisi yaptırılmaktadır.

• Kurum tabibince her 15 günde bir hükümlü ve tutukluların kaldıkları odalar ile kullandıkları alanların genel bir kontrolü yapılarak alınması gereken sağlık tedbirleri hakkında kurum müdürlüğüne rapor verilerek hijyenik koşulların korunması sağlamaktadır.

• Hükümlü ve tutukluların istifadesine sunulmak üzere kurum kantininde satılan gıda maddelerinin, sağlığa uygun olup olmadığı kurum tabibi başkanlığında görev yapan muayene ve kabul heyetince kontrol edilir.

• Kurum mutfağında pişirilip hükümlü ve tutuklulara üç öğün verilen günlük yemeklerin sağlığa uygun olup olmadığı kurum tabibince takip edilmektedir.

• Hükümlü ve tutukluların tükettikleri şebeke içme suyu her ay ilgili yerlere gönderilerek tahlilleri yaptırılmaktadır.

• Kurumumuzda hükümlü ve tutuklulara diş hastalıkları ve tedavileriyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen diş tabibi ve diğer yardımcı sağlık personeli tarafından mevcut bulunan kurum diş ünitesinde haftada iki gün hizmet verilmektedir.

• Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklulara diş çekimi,kanal tedavisi,dolgu ve diğer tedavileri ücretsiz yapılmaktadır.Protez ve damak tedavileri için dış hastanelere sevkleri yapılarak tedavileri sağlanmaktadır.

• Diş tedavi ve hastalıkları hizmetlerinin yürütülmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen diş hekimi yanı sıra kurum revirene bağlı olmak üzere tüm tibbi alet ve cihazlarla donatılmış diş ünitesi mevcuttur.

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.